התחלות חדשות

פסיפס אנושי מקסים מערב פתיחת התערוכה ׳התחלות חדשות׳